Autor(i):
S. Hudý
Názov:
Tvorba dynamických HTML stránok
.
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2006
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
16.10.2006 16:46:38

Plný text:
208.pdf (653.88 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam208,
author={S. Hud\'y},
title={Tvorba dynamick\'ych HTML str\'anok},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2006},
address={Bratislava},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=208}
}