Autor(i):
M. Gall – Z. Takáč – T. Visnyai – S. Cesnaková
Názov:
Základy matematiky
Vydavateľstvo:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Rok:
2020
Jazyk:
slovenčina
Počet strán:
195
ISBN:
978-80-8208-023-3

Kategória publikácie:
ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Oddelenie:
OM
Vložil/Upravil:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Posledná úprava:
2.3.2020 13:28:35

Plný text:
2129.pdf (2.04 MB)

BibTeX:
@book{uiam2129,
author={M. Gall and Z. Tak\'a\v{c} and T. Visnyai and S. Cesnakov\'a},
title={Z\'aklady matematiky},
publisher={Fakulta chemickej a potravin\'arskej technol\'ogie},
year={2020},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2129}
}