Autor(i):
M. Kintler
Názov:
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Guaranteed identification and its use in hybrid modelling
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2020
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
23.06.2020
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-81521
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CBF19E20E3617CA9FE4888802D00

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
22.6.2020 11:51:18

Plný text:
2151.pdf (1.73 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2151,
author={M. Kintler},
title={Garantovan\'a identifik\'acia a jej vyu\v{z}itie pre hybridn\'e modelovanie},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2020},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={23.06.2020},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2151}
}