Autor(i):
S. Thangavel – R. Paulen – S. Engell
Názov:
Dual multi-stage NMPC using sigma point principles
Názov knihy:
Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020
Rok:
2020
Strany:
11394–11401
Zväzok:
21
Dátum:
July 12-17, 2020
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
31.8.2020 15:49:38

Plný text:
2173.pdf (902.78 kB)
Príloha:
2173.pdf (1.63 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2173,
author={S. Thangavel and R. Paulen and S. Engell},
title={Dual multi-stage NMPC using sigma point principles},
booktitle={Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020},
year={2020},
pages={11394-11401},
volume={21},
month={July 12-17, 2020},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2173}
}