Autor(i):
R. Paulen – L. Gomoescu – B. Chachuat
Názov:
Nested Sampling Approach to Set-membership Estimation
Názov knihy:
Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020
Rok:
2020
Strany:
7318–7323
Zväzok:
21
Dátum:
July 12-17, 2020
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
31.8.2020 15:48:05

Plný text:
2174.pdf (1.25 MB)
Príloha:
2174.pdf (1.16 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2174,
author={R. Paulen and L. Gomoescu and B. Chachuat},
title={Nested Sampling Approach to Set-membership Estimation},
booktitle={Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020},
year={2020},
pages={7318-7323},
volume={21},
month={July 12-17, 2020},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2174}
}