Autor(i):
A. R. Gottu Mukkula – P. Valiauga – M. Fikar – R. Paulen – S. Engell
Názov:
Experimental Real Time Optimization of a Continuous Membrane Separation Plant
Názov knihy:
Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020
Rok:
2020
Strany:
11967–11974
Zväzok:
21
Dátum:
July 12-17, 2020
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
31.8.2020 15:50:23

Plný text:
2175.pdf (489.27 kB)
Príloha:
2175.pdf (2.08 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2175,
author={A. R. Gottu Mukkula and P. Valiauga and M. Fikar and R. Paulen and S. Engell},
title={Experimental Real Time Optimization of a Continuous Membrane Separation Plant},
booktitle={Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020},
year={2020},
pages={11967-11974},
volume={21},
month={July 12-17, 2020},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2175}
}