Autor(i):
C. E. Valero – M. Villanueva – B. Houska – R. Paulen
Názov:
Set-Based State Estimation: A Polytopic Approach
Názov knihy:
Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020
Rok:
2020
Strany:
11428–11433
Zväzok:
21
Dátum:
July 12-17, 2020
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
31.8.2020 15:48:43

Plný text:
2176.pdf (320.85 kB)
Príloha:
2176.pdf (6.89 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2176,
author={C. E. Valero and M. Villanueva and B. Houska and R. Paulen},
title={Set-Based State Estimation: A Polytopic Approach},
booktitle={Preprints of the 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, 2020},
year={2020},
pages={11428-11433},
volume={21},
month={July 12-17, 2020},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2176}
}