Autor(i):
M. Gömöry
Názov:
Modelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separácie
Modelling and optimal operation of a laboratory membrane separation
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2021
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
31.05.2021
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-86640
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45222F74635AB

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
31.5.2021 07:52:27

Plný text:
2242.pdf (5.49 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2242,
author={M. G\"om\"ory},
title={Modelovanie a optimaliz\'acia prev\'adzky laborat\'ornej membr\'anovej separ\'acie},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2021},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={31.05.2021},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2242}
}