Autor(i):
D. Križan
Názov:
Software Sensors for Industry
Softvérové senzory pre priemysel
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2021
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
31.05.2021
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-86663
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E94FBBB873752

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
31.5.2021 07:50:47

Plný text:
2245.pdf (1.95 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2245,
author={D. Kri\v{z}an},
title={Software Sensors for Industry},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2021},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={31.05.2021},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2245}
}