Autor(i):
D. Dzurková
Názov:
Design and Development of a Human-operated Remote Robotic Manipulator
Dizajn a vývoj diaľkovo ovládaného robotického manipulátora ovládaného človekom
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2021
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
31.05.2021
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-82075
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E95FCB5873752

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Posledná úprava:
2.9.2021 09:56:50

Plný text:
2251.pdf (9.75 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2251,
author={D. Dzurkov\'a},
title={Design and Development of a Human-operated Remote Robotic Manipulator},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2021},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={31.05.2021},
supervisor={Ing. Martin Kal\'uz, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2251}
}