Autor(i):
T. Mészárosová
Názov:
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilder
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2021
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
22.06.2021
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-113709-97449
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230C290FAAC853

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
21.6.2021 07:35:53

Plný text:
2266.pdf (1.99 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2266,
author={T. M\'esz\'arosov\'a},
title={Modelovanie laborat\'ornej destila\v{c}nej kol\'ony v gPROMS ModelBuilder},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2021},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={22.06.2021},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2266}
}