Autor(i):
P. Valiauga – X. Feng – M. Villanueva – R. Paulen – B. Houska
Názov:
Set-membership Estimation using Ellipsoidal Ensembles
Názov knihy:
16th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2021
Rok:
2021
Strany:
596–601
Editor(i):
Jong Min Lee
Vydavateľstvo:
Elsevier
Jazyk:
angličtina
ISSN:
2405-8963
DOI:
10.1016/j.ifacol.2021.08.307
Youtube:
https://youtu.be/sdxKS0NvY48
Arxiv:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896321010818

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
9.9.2021 16:49:29

Plný text:
2288.pdf (588.97 kB)
Príloha:
2288.pdf (1.35 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2288,
author={P. Valiauga and X. Feng and M. Villanueva and R. Paulen and B. Houska},
title={Set-membership Estimation using Ellipsoidal Ensembles},
booktitle={16th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2021},
year={2021},
pages={596-601},
editor={Jong Min Lee},
publisher={Elsevier},
doi={10.1016/j.ifacol.2021.08.307},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2288}
}