Autor(i):
R. Fáber
Názov:
Monitoring the temperature of stored grain
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2022
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
30.05.2022
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-86633
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E432E204D1F6C329A5C8C3802D8

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
27.5.2022 10:18:04

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2373,
author={R. F\'aber},
title={Monitoring the temperature of stored grain},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2022},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={30.05.2022},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2373}
}