Autor(i):
E. Pavlovičová
Názov:
Distributed Model Predictive Control Design for Plants of Chemical Industry
Návrh distribuovaného prediktívneho riadenia pre procesy chemického priemyslu
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2022
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
30.05.2022
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-91950
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E432E204D1F6C32955C8A3802D8

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
27.5.2022 10:41:58

Plný text:
2376.pdf (938.06 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2376,
author={E. Pavlovi\v{c}ov\'a},
title={Distributed Model Predictive Control Design for Plants of Chemical Industry},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2022},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={30.05.2022},
supervisor={doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2376}
}