Autor(i):
A. R. Gottu Mukkula – R. Paulen
Názov:
Robust Design of Optimal Experiments Considering Consecutive Re-Designs
Názov knihy:
13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems
Rok:
2022
Strany:
14–19
Editor(i):
Luis Ricardez-Sandoval, Jesus Pico
Organizácia:
IFAC
Vydavateľstvo:
IFAC
Jazyk:
angličtina
ISSN:
2405-8963

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
15.6.2022 14:38:02

Plný text:
2391.pdf (258.88 kB)
Príloha:
2391.pdf (615.17 kB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2391,
author={A. R. Gottu Mukkula and R. Paulen},
title={Robust Design of Optimal Experiments Considering Consecutive Re-Designs},
booktitle={13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems},
year={2022},
pages={14-19},
editor={Luis Ricardez-Sandoval, Jesus Pico},
organization={IFAC},
publisher={IFAC},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2391}
}