Autor(i):
M. Bihuňová
Názov:
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Matlab
Design of controller in Matlab
Škola:
FCHPT
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:05:05

Plný text:
240.pdf (402.51 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam240,
author={M. Bihu\v{n}ov\'a},
title={N\'avrh fuzzy regul\'atorov v prostred\'i Matlab},
school={FCHPT},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=240}
}