Autor(i):
A. Vasičkaninová – M. Bakošová – A. Mészáros
Názov:
Cascade fuzzy control of a tubular chemical reactor
Kaskádové fuzzy riadenie rúrkového chemického reaktora
Názov knihy:
32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering
Rok:
2022
Kľúčové slovo(á):
kaskádové riadenie, fuzzy riadenie typu 1, fuzzy riadenie typu 2, PID riadenie, rúrkový chemický reaktor
Strany:
1021–1026
Editor(i):
Ludovic Montastruc, Stephane Negny
Zväzok:
32
Číslo:
1
Séria:
Computer-Aided Chemical Engineering
Dátum:
March
Vydavateľstvo:
Elsevier
Jazyk:
angličtina
Anotácia:
Príspevok porovnáva kaskádovú reguláciu rúrkového chemického regulátora s klasickými regulátormi, s fuzzy regulátormi typu 1 a fuzzy regulátormi typu 2.
ISBN:
978-0-323-95879-0
ISSN:
1570-7946

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
23.6.2022 12:40:53

Plný text:
2400.pdf (485.78 kB)
Príloha:
2400.zip (1.76 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2400,
author={A. Vasi\v{c}kaninov\'a and M. Bako\v{s}ov\'a and A. M\'esz\'aros},
title={Cascade fuzzy control of a tubular chemical reactor},
booktitle={32nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering},
year={2022},
keyword={kask\'adov\'e riadenie, fuzzy riadenie typu 1, fuzzy riadenie typu 2, PID riadenie, r\'urkov\'y chemick\'y reaktor},
pages={1021-1026},
editor={Ludovic Montastruc, Stephane Negny},
volume={32},
number={1},
series={Computer-Aided Chemical Engineering},
month={March},
publisher={Elsevier},
annote={Pr\'ispevok porovn\'ava kask\'adov\'u regul\'aciu r\'urkov\'eho chemick\'eho regul\'atora s klasick\'ymi regul\'atormi, s fuzzy regul\'atormi typu 1 a fuzzy regul\'atormi typu 2.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2400}
}