Autor(i):
L. Blahová
Názov:
Návrh riadenia destilačnej kolóny metódou IMC
Control of distillation column by IMC method
Škola:
FCHPT
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
8.5.2009 09:03:14

Plný text:
241.pdf (289.49 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam241,
author={L. Blahov\'a},
title={N\'avrh riadenia destila\v{c}nej kol\'ony met\'odou IMC},
school={FCHPT},
year={2005},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=241}
}