Autor(i):
J. Vlkanová
Názov:
Návrh regulátorov pre kaskádové riadenie výmenníka tepla
Design of controller to heat exchanger control
Škola:
FCHPT
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:09:44

Plný text:
242.pdf (498.62 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam242,
author={J. Vlkanov\'a},
title={N\'avrh regul\'atorov pre kask\'adov\'e riadenie v\'ymenn\'ika tepla},
school={FCHPT},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=242}
}