Autor(i):
Z. Borošová
Názov:
Fuzzy modelovanie dynamiky chemického procesu v prostredí Matlab
Fuzzy modelling in Matlab
Škola:
FCHPT
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:08:40

Plný text:
243.pdf (3.23 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam243,
author={Z. Boro\v{s}ov\'a},
title={Fuzzy modelovanie dynamiky chemick\'eho procesu v prostred\'i Matlab},
school={FCHPT},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=243}
}