Autor(i):
P. Blaňár
Názov:
Návrh riadenia destilačnej kolóny
Design of distillation column control
Škola:
FCHPT
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:08:30

Plný text:
244.pdf (279.5 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam244,
author={P. Bla\v{n}\'ar},
title={N\'avrh riadenia destila\v{c}nej kol\'ony},
school={FCHPT},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=244}
}