Autor(i):
P. Hunčár
Názov:
Vizualizácia údajov prostredníctvom Internetových techník
Data Visualisation Using Internet Techniques
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
20.12.2005 12:54:29

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam250,
author={P. Hun\v{c}\'ar},
title={Vizualiz\'acia \'udajov prostredn\'ictvom Internetov\'ych techn\'ik},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2005},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=250}
}