Autor(i):
T. Mészárosová
Názov:
Advanced Control of a Laboratory Distillation Column
Pokročilé riadenie laboratórnej destilačnej kolóny
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2023
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
30.05.2023
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-16584-97449
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=72C4190EA10FC8F710D406D508EF

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
25.5.2023 13:27:49

Plný text:
2517.pdf (5.71 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2517,
author={T. M\'esz\'arosov\'a},
title={Advanced Control of a Laboratory Distillation Column},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2023},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={30.05.2023},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2517}
}