Autor(i):
M. Mojto
Názov:
Data-driven Design of Linear Soft Sensors (pre-defense)
Návrh lineárnych softvérových senzorov založený na dátach (pred obhajobou)
Rok:
2023
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
19.6.2023 08:00:31

Plný text:
2527.pdf (22.95 MB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam2527,
author={M. Mojto},
title={Data-driven Design of Linear Soft Sensors (pre-defense)},
year={2023},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2527}
}