Autor(i):
K. Kruhliak
Názov:
Modelovanie a návrh riadenia procesov v prostredí gPROMS ModelBuilder
Modeling and process control design in the gPROMS ModelBuilder environment
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2023
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
20.06.2023
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1755732D0F093F4379A432EAC795

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
20.6.2023 08:31:43

Plný text:
2548.pdf (7.2 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2548,
author={K. Kruhliak},
title={Modelovanie a n\'avrh riadenia procesov v prostred\'i gPROMS ModelBuilder},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2023},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={20.06.2023},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2548}
}