Autor(i):
M. Mojto – K. Ľubušký – M. Fikar – R. Paulen
Názov:
Design of Multi-Model Linear Inferential Sensors with SVM-based Switching Logic
Názov knihy:
IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan
Rok:
2023
Strany:
2545–2550
Dátum:
9-14.7.2023
Jazyk:
angličtina
Youtube:
https://youtu.be/H-5RXlT0V-8
Zenodo:
https://zenodo.org/record/8158645

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
8.9.2023 13:38:56

Plný text:
2552.pdf (2.03 MB)
Príloha:
2552.pdf (7.32 MB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam2552,
author={M. Mojto and K. {\v{L}}ubu\v{s}k\'y and M. Fikar and R. Paulen},
title={Design of Multi-Model Linear Inferential Sensors with SVM-based Switching Logic},
booktitle={IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan},
year={2023},
pages={2545-2550},
month={9-14.7.2023},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2552}
}