Autor(i):
M. Furka – M. Kalúz – M. Fikar – M. Klaučo
Názov:
Guidelines for Secure Process Control: Harnessing the Power of Homomorphic Encryption and State Feedback Control
Usmernenia pre zabezpečené procesné riadenie: Využitie sily homomorfného šifrovania a stavového spätnoväzbového riadenia
Časopis:
IEEE ACCESS
Rok:
2023
Kľúčové slovo(á):
Moderné kryptografické nástroje, homomorfné šifrovanie, stavové spätnoväzbové riadenie
Jazyk:
angličtina
ISSN:
21693536
DOI:
10.1109/ACCESS.2023.3322035
Zenodo:
https://zenodo.org/record/10020522

Kategória publikácie:
ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
19.10.2023 08:03:52

Plný text:
2560.pdf (1.82 MB)

BibTeX:
@article{uiam2560,
author={M. Furka and M. Kal\'uz and M. Fikar and M. Klau\v{c}o},
title={Guidelines for Secure Process Control: Harnessing the Power of Homomorphic Encryption and State Feedback Control},
journal={IEEE ACCESS},
year={2023},
keyword={Modern\'e kryptografick\'e n\'astroje, homomorfn\'e \v{s}ifrovanie, stavov\'e sp\"atnov\"azbov\'e riadenie},
doi={10.1109/ACCESS.2023.3322035},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2560}
}