Autor(i):
M. Hladíková
Názov:
Priemyselný riadiaci systém Genie
Control system Genie
Škola:
KIRP FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:08:51

Plný text:
259.pdf (324.27 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam259,
author={M. Hlad\'ikov\'a},
title={Priemyseln\'y riadiaci syst\'em Genie},
school={KIRP FCHPT STU v Bratislave},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=259}
}