Autor(i):
T. Madzin
Názov:
Riadiaci systém Foxboro
Control system Foxboro
Škola:
KIRP FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
21.12.2005 10:09:12

Plný text:
260.pdf (1.82 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam260,
author={T. Madzin},
title={Riadiaci syst\'em Foxboro},
school={KIRP FCHPT STU v Bratislave},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=260}
}