Autor(i):
M. Ružička
Názov:
Modelling and Optimal Operation of a Forward Osmosis Process
Modelovanie a Optimalizácia Procesu Doprednej Osmózy
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2024
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
28.05.2024
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-16584-104148
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=90AD8DE72D6F932F5133636889DF

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
20.5.2024 13:10:34

Plný text:
2614.pdf (2.23 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2614,
author={M. Ru\v{z}i\v{c}ka},
title={Modelling and Optimal Operation of a Forward Osmosis Process},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2024},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={28.05.2024},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2614}
}