Autor(i):
M. Bíreš
Názov:
Modelling and Optimal Operation of an Alkylation Unit
Modelovanie a optimálna prevádzka alkylačnej jednotky
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2024
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
28.05.2024
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-16584-97284
CRZP:
https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=90AD8DE72D6F932F5E346B6889DF

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
20.5.2024 14:06:23

Plný text:
2617.pdf (1.64 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam2617,
author={M. B\'ire\v{s}},
title={Modelling and Optimal Operation of an Alkylation Unit},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2024},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={28.05.2024},
supervisor={doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=2617}
}