Autor(i):
G. Beňová
Názov:
Kaskádová regulácia laboratórneho výmenníka tepla
Cascade control of a laboratory fan heater
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2006
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
22.5.2006 14:05:21

Plný text:
275.pdf (646.83 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam275,
author={G. Be\v{n}ov\'a},
title={Kask\'adov\'a regul\'acia laborat\'orneho v\'ymenn\'ika tepla},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2006},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=275}
}