Autor(i):
R. Paulen
Názov:
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Control of time-delay systems
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2006
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
22.5.2006 14:11:04

Plný text:
276.pdf (467.42 kB)
Príloha:
276.zip (35.78 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam276,
author={R. Paulen},
title={Riadenie syst\'emov s dopravn\'ym oneskoren\'im},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2006},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=276}
}