Autor(i):
V. Lučanský
Názov:
Riadiaci systém Simatic S-7 300
Control System Simatic S-7 300
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2005
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Magdaléna Ondrovičová
Posledná úprava:
30.5.2006 09:11:18

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam281,
author={V. Lu\v{c}ansk\'y},
title={Riadiaci syst\'em Simatic S-7 300},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2005},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=281}
}