Autor(i):
R. Zika
Názov:
Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí MATLAB/Simulink
Modelling and Control of Dynamical Systems in MATLAB/Simulink
Škola:
KIRP FCHPT STU
Rok:
2006
Adresa:
Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
10.7.2006 10:35:46

Plný text:
321.pdf (720.59 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam321,
author={R. Zika},
title={Modelovanie a riadenie dynamick\'ych syst\'emov v prostred\'i MATLAB/Simulink},
school={KIRP FCHPT STU},
year={2006},
address={Bratislava},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=321}
}