Autor(i):
Z. Švančarová
Názov:
Tvorba dynamických HTML stránok
Dynamic HTML pages
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2006
Jazyk:
slovenčina

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Dalibor Puna
Posledná úprava:
31.10.2006 08:38:33

Plný text:
336.pdf (732.4 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam336,
author={Z. {\v{S}}van\v{c}arov\'a},
title={Tvorba dynamick\'ych HTML str\'anok},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2006},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=336}
}