Autor(i):
M. Zubček
Názov:
Riadenie a identifikácia rúrkového výmenníka tepla
Škola:
FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2007
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Dalibor Puna

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Monika Mojžišová
Posledná úprava:
5.10.2007 07:59:34

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam403,
author={M. Zub\v{c}ek},
title={Riadenie a identifik\'acia r\'urkov\'eho v\'ymenn\'ika tepla},
school={FCHPT STU v Bratislave},
year={2007},
supervisor={Ing. Dalibor Puna},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=403}
}