Autor(i):
I. Rauová
Názov:
Optimálne riadenie zásobníkov kvapaliny
Optimal Control of a Liquid Tanks Laboratory Model
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
1.7.2008 09:20:29

Plný text:
676.pdf (2.36 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam676,
author={I. Rauov\'a},
title={Optim\'alne riadenie z\'asobn\'ikov kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=676}
}