Autor(i):
J. Dzurov
Názov:
Webové služby pre spracovanie HTML stránok
Processing of HTML Pages using Web Services
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave.
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
1.7.2008 09:23:11

Plný text:
677.pdf (4.64 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam677,
author={J. Dzurov},
title={Webov\'e slu\v{z}by pre spracovanie HTML str\'anok},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave.},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=677}
}