Autor(i):
A. Szabová
Názov:
Využitie WSDL služieb v prostredí Matlab
WSDL services in Matlab
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
2.7.2008 09:30:16

Plný text:
678.pdf (1.71 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam678,
author={A. Szabov\'a},
title={Vyu\v{z}itie WSDL slu\v{z}ieb v prostred\'i Matlab},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=678}
}