Autor(i):
L. Miklovitz
Názov:
Prediktívne riadenie zásobníkov kvapaliny
Model predictive control of liquid tanks
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
4.7.2008 08:54:01

Plný text:
691.pdf (365.4 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam691,
author={L. Miklovitz},
title={Predikt\'ivne riadenie z\'asobn\'ikov kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=691}
}