Autor(i):
M. Briš
Názov:
Riadiaci systém FOXBORO
Control system FOXBORO
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Katarína Matejičková
Konzultant:
Ing. Branislav Smělík

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Katarína Matejičková
Posledná úprava:
10.7.2008 09:51:23

Plný text:
695.pdf (6.39 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam695,
author={M. Bri\v{s}},
title={Riadiaci syst\'em FOXBORO},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2008},
supervisor={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
consultant={Ing. Branislav Sm\v{e}l\'ik},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=695}
}