Autor(i):
E. Szakálová
Názov:
Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému SIMATIC
Control using the industrial control system SIMATIC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Katarína Matejičková

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Katarína Matejičková
Posledná úprava:
10.7.2008 10:13:19

Plný text:
700.pdf (483.26 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam700,
author={E. Szak\'alov\'a},
title={Riadenie pomocou priemyseln\'eho riadiaceho syst\'emu SIMATIC},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2008},
supervisor={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=700}
}