Autor(i):
M. Kalúz
Názov:
Elektronická učebnica pre predmet Experimentálna identifikácia
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
10.7.2008 23:16:42

Plný text:
701.pdf (1.21 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam701,
author={M. Kal\'uz},
title={Elektronick\'a u\v{c}ebnica pre predmet Experiment\'alna identifik\'acia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2008},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=701}
}