Autor(i):
J. Kmeťová
Názov:
Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Posledná úprava:
10.7.2008 23:21:24

Plný text:
702.pdf (390.09 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam702,
author={J. Kme\v{t}ov\'a},
title={Web aplik\'acia na spracovanie a anal\'yzu \'udajov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=702}
}