Autor(i):
J. Oravec
Názov:
Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov
Design of a programm system for controller synthesis
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
PID regulátor, syntéza regulátora, experimentálne metódy syntézy regulátorov
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
14. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
2.9.2008 10:50:45

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam715,
author={J. Oravec},
title={Tvorba softv\'eru pre synt\'ezu regul\'atorov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={PID regul\'ator, synt\'eza regul\'atora, experiment\'alne met\'ody synt\'ezy regul\'atorov},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={14. 07. 2008},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=715}
}