Autor(i):
R. Švardová
Názov:
Robustné riadenie procesov s dopravným oneskorením
Robust control of a time-delay processes
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
robustné riadenie, PID regulátor, dopravné oneskorenie
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
2.9.2008 10:56:29

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam716,
author={R. {\v{S}}vardov\'a},
title={Robustn\'e riadenie procesov s dopravn\'ym oneskoren\'im},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={robustn\'e riadenie, PID regul\'ator, dopravn\'e oneskorenie},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2008},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=716}
}