Autor(i):
T. Kórka
Názov:
Riadenie systémov s dopravným oneskorenim
Control of time-delay systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Kľúčové slovo(á):
dopravné oneskorenie, rozvetvený regulačný obvod, Smithov prediktor
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
2.9.2008 11:01:25

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam717,
author={T. K\'orka},
title={Riadenie syst\'emov s dopravn\'ym oneskorenim},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
keyword={dopravn\'e oneskorenie, rozvetven\'y regula\v{c}n\'y obvod, Smithov prediktor},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2008},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=717}
}