Autor(i):
S. Gibaštíková
Názov:
Modelovanie biochemických procesov
Modelling of biochemical processes
Škola:
ÚBP FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava.
Dátum:
14. 07. 2008
Jazyk:
slovenčina
Konzultant:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
31.10.2008 14:37:01

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam718,
author={S. Giba\v{s}t\'ikov\'a},
title={Modelovanie biochemick\'ych procesov},
school={\'UBP FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava.},
month={14. 07. 2008},
consultant={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=718}
}