Autor(i):
M. Mušáková
Názov:
Modelovanie a riadenie prietokového chemického reaktora s miešaním
Continuous stirred-tank reactor mathematical modelling and control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2008
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Juraj Vöröš

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Juraj Vöröš
Posledná úprava:
9.9.2008 11:02:12

Plný text:
723.pdf (784.27 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam723,
author={M. Mu\v{s}\'akov\'a},
title={Modelovanie a riadenie prietokov\'eho chemick\'eho reaktora s mie\v{s}an\'im},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2008},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. Juraj V\"or\"o\v{s}},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=723}
}